qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۱۹۰* خداوند بندگان خوب و زمینه‌های تعالی فراوان دارد، اما هر فردی که دارای عُجب باشد از این‌ امور دور می‌شود.