qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۲۰۷* در روایات است فردی که خودبین شد و محوریت خود را در امور قبول کرد، دیگر با بیرون از خود نمی‌تواند ارتباط پیدا کند و آرام آرام دانش، فهم، خیر و تمام مسائلی را که ما در یک انسان کامل سراغ داریم را از دست می‌دهد.