qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۲۰۹* ما باید این حالت را در مورد کسانی که زمینه‌ی خودبینی دارند و خود را محور قرارداده‌اند کنار بزنیم و به فردی که مبتلا است کمک کنیم که از این مرحله عبور کند تا این‌که در مرحله‌ی بعد عقل او شفاف شود و شکوفایی پیدا کند و خداوند را بپذیرد و به عبادت رو بیاورد.