qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۲۱۵* این‌طور نباشیم که فقط خود را قبول داشته باشیم، چرا که اگر فقط خود را قبول کردیم دیگر حاضر نیستیم از کسی چیزی یاد بگیریم، اگر روی خود حساب نابجا باز کردیم، رشد پیدا نمی‌کنیم؛ لذا جاهل می‌مانیم، در واقع از کسی سؤال نمی‌کنیم و به کسی هم که می‌خواهد از ما سؤال بپرسد می‌گوییم شما با این سن خجالت نمی‌کشی سؤال می‌پرسی؟! در حالی‌که اگر سؤال خود را بپرسیم رشد پیدا می‌کنیم.