qadiriye.ir

نشریه ی غدیریه-بیانات استاد الهی

۲۱۸* خودبینی و رضایت از خود مشکلاتی را برای انسان فراهم می‌کند، ارتباط او را با دیگران قطع می‌کند، به گونه‌ای که انزوا اختیار می‌کند و فقط تشخیص خود را قبول دارد، مگر یک نفر چه‌قدر تشخیص دارد؟!